foto7.jpg

Державний університет в Лодзі

Державний Університет в Лодзі був заснований в 1945 році. Тут вчиться близько 43 тисяч студентів на 40 напрямах підготовки по 150 спеціальностям. В університеті працює 2 355 викладачів, з яких 222 професори і 891 доктор наук. Завдяки широким міжнародним зв’язкам студенти Лодзінського університету мають можливість отримати подвійний диплом в наступних областях :
– менеджмент (договір з Університетом Lyon III)
– перекладоведення (договір з Університетом Strasbourg)
– англійський для інформатики (договір з Університетом вLancaster)
а також диплом MBA University of Maryland.
При Державному університеті в Лодзі діє старий Центр навчання польській мові для іноземців в Польщі, заснований в 1952 році. Щорічно тут навчається близько 350 іноземних студентів. Центр проводить курси польської мови, тривалістю 1, 5 і 9 місяців, які готують учасників донавчання в польських внз на гуманітарних, медичних,технічних та ін. напрямах.
Завдяки підписанню ряду міжнародних договорів студенти Лодзінського університету можуть продовжити навчання в 23 європейських країнах.

Офіційний сайт: http://www.uni.lodz.pl/

Таблиця
Факультет(спеціальність) Бакалаврат Магістратура
Журналістика і ЗМІ
Реклама і PR 2000 EUR 2000 EUR
Журналістика і ЗМІ 2000 EUR
Журналістика з французькою мовою і культурою 2000EUR
Журналістика з німецькою мовою і культурою 2000 EUR
Громадська діяльність і медіа зв'язку 2000 EUR
Англійська філологія 2000 EUR 2000 EUR
Німецька філологія 2000 EUR 2000 EUR
Філологія
Іспанська + англійська мова 2000 EUR
Класична і середземноморська 2000 EUR 2000 EUR
Слов'янська філологія 2000 EUR 2000 EUR
Романська філологія з другим іноземним (іспанська/італійська) 2000 EUR 2000 EUR
Російська філологія 2000 EUR 2000 EUR
Італійська філологія 2000 EUR 2000 EUR
Іспанська філологія філологічна американістика 2000EUR
Польсько-німецька філологія (з Університетом Регенсбурга) 2000 EUR
Польська філологія 2000 EUR 2000 EUR
Наукова інформація і біблиотечна справа 2000 EUR 2000 EUR
Археологія 2500 EUR 2500 EURЕ
Етнологія 2500 EUR 2500 EUR
Філософія 2000 EUR 2000 EUR
Історія 2000 EUR 2000 EUR
Біологія
Викладач біології 3000 EUR
Біохімія і молекулярна біологія 3000 EUR
Медична біофізика і біоінформатика 3000 EUR
Експериментальна біологія і біологія довкілля 3000 EUR
Біотехнологія 3000 EUR 3000 EUR
Охорона навколишнього середовища 3000 EUR 3000 EUR
Генетика 3000 EUR
Право( єдина 5-літня магістерська програма) 2500 EUR 2500 EUR
Адміністрація
Адміністрація підприємств 2500 EUR 2500 EUR
Державні фінанси 2500 EUR 2500 EUR
Громадська адміністрація 2500 EUR 2500 EUR
Громадський порядок і правосуддя 2500 EUR 2500 EUR
Економіка 2500 EUR 2500 EUR
Фінанси і бухгалтерський облік 2500 EUR 2500 EUR
Економічна аналітика 2500 EUR 2500 EUR
Логістика 2500 EUR 2500 EUR
Інформатика 2500 EUR 2500 EUR
Міжнародгі економічні відносини 2500 EUR 2500 EUR
Просторова економіка 2500 EUR 2500 EUR
Інформатика і економетрія 2500 EUR 2500 EUR
Европеістика 2000 EUR 2000 EUR
Соціологія 2000 EUR 2000 EUR
Соціальна робота 2000 EUR 2000 EUR
Соціальна політика 2000 EUR 2000 EUR
Соціальна аналітика 2500 EUR 2500 EUR
Педагогіка 2000 EUR 2000 EUR
Психологія (єдина 5-літня магістерська програма) 2000 EUR 2000 EUR
Управління
Проектування і вдосконалення організації 2500 EUR
Підприємство і управління інноваціями 2500 EUR
Системна аналітика і технології е-бизнеса 2500 EUR
Маркетинг 2500 EUR
Державне управління 2500 EUR
Управління розвитком підприємства 2500 EUR
Управління людськими ресурсами 2500 EUR
Управління бізнесом 2500 EUR
Інформатика 2500 EUR 2500 EUR
Математика 2500 EUR 2500 EUR
Міжнародні відносини
Міжнародні зв'язки 2500 EUR
Міжнародна політика і дипломатія 2500 EUR
Американістика і масс- медіа 2500 EUR
Британістика і країни Співдружності 2500 EUR
Європеістика 2500 EUR
Сходознавство 2500 EUR
Міжнародна журналістика 2500 EUR
Cultura – Sociedad – Politica -на іспанському 2500 EUR
Політологія
Міжнародна безпека 2000 EUR 2000 EUR
Політична культура і політичні рішення 2000 EUR 2000EUR
Сучасна політична система. Практика і динаміка змін 2000 EUR 2000 EUR
Управління в політиці- навчання російською мовою 2000EUR
Міжнародна культурологія 2500 EUR 2500 EUR
Географія 2500 EUR 2500 EUR
Туризм і відпочинок 2500 EUR 2500 EUR
Просторова економіка 2500 EUR 2500 EUR
Фізика 3000 EUR 3000 EUR
Хімия 2500 EUR 2500 EUR