b_umcs.jpg

Університет Марії Кюрі-Склодовської

Університет Марії Кюри-Склодовської в Любліні – це найбільший державний внз, який був створений в 1944 році. Це науковий центр з провідною позицією на національному освітньому ринку, де можна отримати знання дуже високого рівня. На сьогодні університет закінчили понад 200 тисяч випускників, близько 4 тисяч чоловік отримали ступінь кандидата наук, проведено близько 900 защит докторських робіт. Зараз в Університеті Любліна вчиться близько 25 тисяч студентів більш ніж на 50 напрямах і 200 спеціальностях на 11 факультетах. Концепція навчання спрямована ​​на отримання студентами практичних умінь з урахуванням світових напрямків розвитку науки і потреб ринку праці .Університет Марії Кюри-Склодовської в Любліні має багато нагород, серед яких “Внз, визнаний працедавцям” і”Кузня лідерів”. Серед нових напрямів навчання слід назвати такі спеціальності, як східноєвропейське навчання, внутрішня безпека, когнітивістика, історичний туризм, і інші. Для іноземних студентів Університет організовує різні курси по вивченню польської мови і культури, які проводяться в Центрі вивчення польської культури і мови Університету. До послуг студентів -професійний персонал і науково-дослідна, дидактична, соціальна і спортивна бази. Інфраструктура постійно модернізується. Університет плідно співпрацює з багатьма міжнародними університетами і організаціями. Укладені близько 100 договорів про двосторонню співпрацю з учбовими установами зі всього світу, найбільше – з європейськими інститутами. Завдяки цьому студенти мають можливість брати участь в програмах обміну.

Офіційний сайт: http://www.umcs.lublin.pl/

Таблиця
Факультет (спеціальність) Бакалаврат Магістрат
Графіка (єдина 5-річна магістерська програма) 2000 EUR 2000 EUR
Живопис (єдина 5-річна магістерська програма) 2000EUR 2000 EUR
Образотворче мистецтво 2000 EUR
Музыкальна освіта 2000 EUR
Jazz і естрадна музика 2000 EUR
Право (єдина 5-річна магістерська програма) 2000 EUR 2000 EUR
Адміністрація 2000 EUR
Внутрішня безпека 2000 EUR
Психологія (єдина 5-річна магістерська програма)
Освітня психологія 2000 EUR 2000 EUR
Клінічна психологія і нейропсихологія 2000 EUR 2000EUR
Міжкультурна психологія 2000 EUR 2000 EUR
Психологія сім'ї 2000 EUR 2000 EUR
Соціальна психологія 2000 EUR 2000 EUR
Педагогіка
Педагогіка раннього шкільного віку і раннього дошкільного віку 2000 EUR
Виховна педагогіка опіки 2000 EUR
Оздоровча освіта з педагогічною терапією 2000 EUR
Оздоровча освіта і реабілітація 2000 EUR
Спеціалізована педагогіка 2000 EUR
Олігофренопедагогіка 2000 EUR
Соціальна робота 2000 EUR
Анімація культури 2000 EUR
Археологія 2000 EUR
Архівація і сучасне управління інформаційними даними 2000 EUR
Етнологія 2000 EUR
Польська філологія 2000 EUR 2000 EUR
Англійська філологія 2000 EUR 2000 EUR
Німецька філологія 2000 EUR 2000 EUR
Іберістика 2000 EUR
Романська філологія 2000 EUR 2000 EUR
Філологія українська 2000 EUR
Російська філологія 2000 EUR 2000 EUR
Прикладна лінгвістика 2000 EUR 2000 EUR
Історія 2000 EUR 2000 EUR
Історичний туризм 2000 EUR
Культурознавство 2000 EUR 2000 EUR
Логопедія з аудіологіею 2000 EUR 2000 EUR
Наукова інформація і бібліотечна справа 2000 EUR 2000 EUR
Інформація в суспільстві 2000 EUR
Управління
Управління 2000 EUR 2000 EUR
Фінанси і бухгалтерський облік 2000 EUR 2000 EUR
Економіка (відкривається при наборі більше 40 чел) 2000EUR
Політологія
Політологія 2000 EUR 2000 EUR
Міжнародні відносини 2000 EUR 2000 EUR
Журналістика і соціальні комуникації 2000 EUR 2000EUR
Філософія 2000 EUR 2000
Європеістика 2000 EUR 2000 EUR
Соціологія 2000 EUR 2000 EUR
Фізика 2000 EUR 2000 EUR
Математика і фінанси (міжфакультетне направлення) 2000 EUR
Технічна фізика 2000 EUR
Інформатика 2000 EUR 2000 EUR
Хімія
Аналітична хімія 2000 EUR 2000 EUR
Криміналістична хімія 2000 EUR 2000 EUR
Основи хімія і практична хімія 2000 EUR 2000 EUR
Хімія біологічно активних речовин і косметики 2000 EUR 2000 EUR
Охорона довкілля 2000 EUR 2000 EUR
Біологія і біотехнологія
Біологія 2000 EUR 2000 EUR
Біохімія 2000 EUR 2000 EUR
Загальна біологія і експериментальна біологія 2000 EUR 2000 EUR
Мікробіологія 2000 EUR 2000 EUR
Біотехнологія 2000 EUR 2000 EUR
Просторова економіка 2000 EUR
Географія 2000 EUR
Туризм і рекрація 2000 EUR

Єдиний реєстраційний внесок 200 EUR